Vinduer

Leverandør av vindu og dører

Nordvestvinduet er selvsagt en sertifisert miljøfyrtårnbedrift. Vi tenker miljø i all vår virksomhet, noe som gjenspeiles i vår produktutvikling og til sist våre produkter.

Vår produksjon er utstyrt med det siste innen miljøvennelig produksjonsutstyr, og tre fjerdedeler av alt energiforbruk kommer fra resirkulering og forbrenning av eget avfall. Vi stiller miljøkrav til avvikling av både intern og ekstern transport, og ser stadig etter nye og bedre løsninger.